Arno Hagemans van LongStoryShort is eindredacteur van Politiebericht, het ledenblad van politievakbond ACP. Tot voor kort was hij ook hoofd- en eindredacteur van het vakblad De Bassist. Hij schrijft en redigeert artikelen voor dagbladen, magazines en vakbladen. Maar ook voor allerlei communicatie-uitingen zoals nieuwsbrieven, brochures, advertorials, jaarverslagen en ondernemingsplannen.

Hieronder een aantal artikelen die in diverse dagbladen, magazines en vakbladen zijn gepubliceerd. (PDF-formaat).