Arno Hagemans van LongStoryShort is onder meer eindredacteur van Politiebericht, het ledenblad van politievakbond ACP en was hoofd- en eindredacteur van het vakblad De Bassist. LongStoryShort schrijft en redigeert artikelen voor dagbladen, magazines en vakbladen. Maar ook voor allerlei communicatie-uitingen zoals nieuwsbrieven, brochures, advertorials, jaarverslagen en ondernemingsplannen.

Hieronder een aantal artikelen die in diverse dagbladen, magazines en vakbladen zijn gepubliceerd. (PDF-formaat).