LongStoryShort schrijft journalistieke artikelen voor vak- en dagbladen en publieksbladen. Daarnaast produceert LongStoryShort zakelijke en informatieve teksten voor brochures, advertorials, jaarverslagen en ondernemingsplannen.

Arno Hagemans van LongStoryShort is onder meer eindredacteur geweest van Politiebericht, het ledenblad van politievakbond ACP en was hoofd- en eindredacteur van het vakblad De Bassist. 

Hieronder een aantal gepubliceerde journalistieke artikelen. (PDF-formaat).